Ole Jensen

Udlagt barnefader – Ole Jensen

Historien om min søgning efter Ole Jensen er tidligere bragt i Slægt & Data nr.3, 2007. Her følger en lidt revideret udgave. De fleste af os har erfaring med at bruge digitale databaser, der er tilgængelige på Internettet, til at søge i sin slægt. De afskrevne danske folketællinger1 (FT), affotograferede kirkebøger2 (KB), og mormonernes databaser3 er nok de mest anvendte. Her er et eksempel på, hvor stærkt et værktøj sådanne søgninger kan være – men også deres begrænsninger og faldgruber til skræk og advarsel.

Min oldemor var et uægte barn

Jeg har en oldemor, Bodil Johanne Jensen, der er født udenfor ægteskab i 1868 i Nr. Vedby sogn på Falster 4. Dette var også en del af familietraditionen. Moderen er det ugifte Fruentimmer Ane Marie Kirstine Jørgensen, og den udlagte barnefader opgives til danselærer Ole Jensen fra Langeland.

Man siger jo ”Moderen ved man hvem er”, og der kan nemt findes alle de sædvanlige oplysninger om hende, herunder hendes forældre, dåb og død. Hun døde i 1914 som ugift, og fik så vidt vides ikke andre børn end Johanne.

Marie Jørgensen

Jeg fandt denne indførsel første gang for snart 30 år siden, i en støvet kirkebog på Landsarkivet for Sjælland, længe før Internet og genealogiske databaser var udbredt.

Moderen kan ses på billedet 5, formentlig fra 1870’erne – hun er født i 1841, så døm selv! Hun var tjenestepige, og datteren boede så vidt vides ikke hos hende, men hos vekslende familie eller bekendte i lokalområdet.

Som voksen tog datteren Johanne selv en plejedatter ind i familien, og moderen blev ikke nævnt i familiebiblen.

Det kan vel tolkes som signaler om, at de to ikke havde noget tæt forhold.

Hvor kommer faderen fra?

Men faderen Ole Jensen…. Han nævnes kun dette ene sted i en kirkebog, end ikke ved datterens konfirmation, vielse eller andre steder. Bodil Johanne Jensens dåb Nr Vedby

I øvrigt står der lidt forskellige oplysninger i de to udgaver af kirkebogen. I Arkivalieronline’s udgave af Nr. Vedby KB4, står der udlagt barnefader Ole Jensen fra Langeland (men ikke noget om danselærer), og der er en fadder mindre (4 mod 5).

Hvis du har meget få oplysninger om en person, kan det være en fordel at se i den anden kirkebog (der vel som regel er Hovedministerialbogen). Altså ind på arkivet og se originalen! Der kan stå en ekstra oplysning, der kan være guld værd, f.eks. en stillingsbetegnelse, en ekstra fadder, forlovere til et bryllup, en familiebetegnelse, en bopæl. Jeg har oplevet det hele i forskellige sammenhænge.

Jeg har i mange år ærgret mig over at være gået i stå med denne person, men der er 16 sogne i 2 herreder på Langeland. Ole Jensen lyder som et meget almindeligt navn, og der står ingen oplysninger om hans alder. Det virkede alt for uoverskueligt til at begynde en søgning. Prøvede med at se efter Ole Jensen FT1870 for hele Falsters Nørre Herred, men uden succes.

Folketællingen 1845

Da FT1845 blev komplet for hele Danmark takket være det store frivillige indtastningsarbejde, synes jeg alligevel det skulle komme an på en prøve. Forarbejdet til Johanne er foregået i 1867, moderen var 26 år ved fødslen, så en afgrænsning for faderens alder mellem 23 og 42 år synes jeg var rimelig (d.v.s. fødselsår 1825 til 1845), med hele Langeland som geografisk område.

Hensigten var så at følge de mange kandidater op i tiden og udelukke dem én efter én, indtil der forhåbentlig kun var én tilbage – der så gerne skulle forsvinde fra Langeland før 1867. Det kunne man vel få en del vinteraftener til at gå med…..

Søgningen er nem nok, den giver pudsigt nok kun 8 hits for FT1845 for hele Langeland. Af disse er der kun én, der opfylder mit alderskriterium!6 Meget overraskende – så almindeligt var navnet åbenbart ikke på Langeland. Hurra og tak til databaser!

Denne ene er en Ole Jensen, født i Stoense sogn i 18337, og boende hos faderen, enkemand og sognefoged Jacob Jensen i 1845 6. Han kan følges ved dåb 7, og i FT 1834, 1840, 1845 og 1850 (sidste hos broderen Rasmus Jensen), moderen hedder Anne Sophie Rasmusdatter, og begge forældre kan følges længere tilbage.

Der var ikke andre Ole Jensen på Langeland, der kunne passe aldersmæssigt – så skulle de da være meget gamle i 1867 ( 55 år eller ældre). Næppe sandsynligt at en danselærer i 50’erne forfører en ung pige på 25 på Falster… eller…

Kunne være stoppet her!

Så vidt så godt – databaser og Internet er fremragende søgeredskaber, jeg kunne være stoppet her! Men en god forskningsmetodik byder at man gør prøve, søger ekstra oplysninger og underbygger hypotesen om at dette er den rette person. Ret beset er det kun sandsynliggjort at det kunne være ham, ikke at det rent faktisk er ham udenfor enhver rimelig tvivl.

Det sidste ville f.eks. være tilfældet, hvis der havde stået alder og fødeby i den famøse indførsel ved Johanne’s dåb, eller han var fundet ved en folketælling med flere data. Ret beset kunne der være nogle få manglende registreringer ved FT1845, der kunne være en person født på Langeland, men fraflyttet som barn før 1845.

Jeg prøvede også i FamilySearch om der kunne være ekstra personer født 1825 til 1845, men fandt ikke andre. Må dog ærligt indrømme, at jeg ikke manuelt har pløjet kirkebøger i 16 sogne i en 20 år periode igennem for at finde alle Ole Jensen’er. Endelig kunne han have fået sit patronym ændret ved forvirringen i navnereformen af 1856 – hvis faderen f.eks. hedder Jacob Jensen, kunne han stå som Ole Jacobsen ved dåb og senere som Ole Jensen.

Det viser sig, at Stoense sogn (lidt usædvanligt) har omhyggeligt førte afgangslister, med typisk omkring 15 personer, der forlod sognet hvert år. Jeg søgte så via AO, hvornår i perioden 1850 til 1867 Ole Jensen havde forladt sognet. Det havde han så overraskende nok ikke! Mærkværdigt.

Kun i året 1864 så det lidt mystisk ud – der var kun 3 personer var på afgangslisten – et meget lille antal. Der har nok reelt været flere, men måske er listen ikke ordentlig ført grundet krigen, måske er det som soldater de fleste har forladt sognet. Det er ikke ført. Måske ”min” Ole Jensen havde været soldat, og så valgt at tage hjem med en soldaterkammerat til Falster? Hvordan skulle han ellers have forladt Langeland ?

Nå, jeg besluttede lige at checke ”Døde Mandkjøn” i sognet, blot for at kunne sige det var gjort…. Det er et manuelt arbejde, der er kun en ikke særlig systematisk ført database på Family Search for dødsfald.

Men det er hurtigt gjort med AO, og nok engang kom en overraskelse – Ole Jensen viste sig at være død 8 ganske ung i 1856, som 23-årig. Faderens navn er nævnt, der er ikke mulighed for forveksling. Han kunne altså slet ikke være barnefader i 1867!

Status for søgningen

Tilbage står man så, ikke med endnu en ane og mulighed for at spore længere tilbage… men med en ”død ende” uden idéer til at komme videre. Men det er dog til enhver tid bedre at eliminere en god kandidat, end at fortsætte med en forkert! Man vil jo bare opdage at man har spildt en masse tid, når man på et senere tidspunkt finder ud at man har lavet en fejl.

Hvad gør man så – tja, i dette tilfælde havde jeg accepteret at det var en død ende, man ikke kan komme videre med! Men mange år senere hvor der er digitaliseret en hel del flere personer kørte jeg for god ordens skyld en ny søgning  – og fandt Ole Jensen, danselærer i Stoense sogn på Langeland, i 1860. En af dem, jeg havde fravalgt i det tidligere søgning på FT1845 – han var nemlig 32 år ældre end pigen han gjorde gravid – 58 år mod 25 år !!!

Referencer:

1. Folketællinger afskrift i database på www.ddd.dda.dk og digitalt fotograferet på Arkivalieronline.

2. AO på www.arkivalieronline.dk

3. Mormonernes databaser på FamilySearch, www.familysearch.org

4. KB Nr. Vedby 1841-1871, opslag 86, dåb af Bodil Johanne Jensen, født 9.Februar 1868.

5. Foto i privat familieje, ca 11 x 6 cm. Taget hos fotograf K.Knudsen, Nykøbing F.

6. FT1845, Stoense, Stoense by familie 10, Ole Jensen og familie, B7138, lb.nr. 65.

7. KB Stoense 1831-1874, opslag 5, dåb af Ole Jensen, født 11.september 1833 i Stoense By

8. KB Stoense 1831-1874, opslag 245, begravelse af Ole Jensen, død 12. september 1856.

– / Jan.09.