Backhausen

Johan Backhausen er kommet 1781 som lejesoldat fra Hessen i Tyskland.

Min forfader Johann Backhaus var en tysk lejesoldat, som så mange andre, der kom til Danmark i slutningen af 1700-tallet, og blev dansk gift og bosatte sig permanent i Danmark.

Meget af materialet i denne biografi er samlet af slægtsforsker Svend Petersen tilbage i 1980’erne, og venligst stillet til rådighed. Dette gælder således alt der har med Tyskland og Johann’s soldatertid at gøre.

Ifølge den militære stambog blev han hvervet i Mühlhausen i nærheden af Hessen den 17.april 1781, for 10 år. Han tjente i det Norske Livregiment med garnison i København. Ud fra den opgivne alder burde han være født o. 1762. Han var 63 3/4 tommer høj (ca 162 cm), havde brune øjne og brunt hår, og reformert af fødsel.

En Christoffer Backhaus, der hverves lidt senere, er født i Wanfried få km fra Mühlhausen og er af reformert religion. Dette bestyrker muligheden for at Johann er fra Wanfried.

Johann’s oprindelse kendes ikke, blot er der år 1749 fundet en Johann Backhaus i borgerbogen for den nærliggende by Treffurt – det kan måske være familie, eller måske ligefrem faderen?

De hvervede tyske lejesoldater kom overvejede fra Nord- og Mellemtyskland, fordi danske regeringer foretrak lutheranere frem for katolikker. De tyske fyrster syntes velvilligt indstillet for hvervningen – de har sikkert fundet det bekvemt at komme af med ledige og urolige elementer, som kunne udgøre en trussel mod deres magtposition. Mange af de tyske lejesoldater blev i Danmark, og slog sig ned og giftede sig med danske kvinder. Mange tyskklingende navne i dag stammer fra denne periode. Jeg har selv flere andre eksempler i slægten.

Tilnavnet Backhaus kommer fra en fritliggende bygning, der blev brugt til bagning i visse egne af Tyskland. Den kunne være fælles for en hel by. Hvad det har med Johann at gøre, henstår i det uvisse. Måske kunne faderen bygge sådanne huse?

Johann Backhaus førte først navnet uden -en i enden. Der var samtidig en kendt murermester-familie i København, der hed Backhausen. Fra 1787 bruger han konsekvent navnet Backhausen.

Johann har formentlig været hvervet soldat i København de 10 år fra 1781 indtil 1791. Mange af lejesoldaterne blev privat indkvarteret i byen. Johan var ved folketællingen i 1787 privat indkvarteret i Skindergade 7.

Johan Backhausen blev gift med Else Christensdatter fra Viborg den 5.august 1792 i Garnisons Kirkes Tyske menighed. Hvervede soldater måtte oftest ikke gifte sig. De nåede kun at være gift 5 år, men fik de 3 sønner Henrich, Christian og Johannes Backhausen. Den første er døbt i Tyske reformerte kirke.

Johann Backhaus døde allerede 14. juni 1797 i København, og blev begravet ved Garnisons kirke. Han er nok end ikke blevet 40 år, om end han blev opgivet til at være 43 år ved sin død.