Maren Nielsdatter

Maren Nielsdatter – mange børn med flere fædre

 

Maren Hansdatter eller Nielsdatter eller ….

Min tip-tip-oldemor Maren Hansdatter blev født 1814 i Udby sogn, Bårse herred, Præstø Amt. Ved dåben er hun kaldet “Maren, et uægte barn”, født 20.august 1814, døbt 4.September 1814, med moderen Maren Hans Oxes Datter i Udbye. Der er usikkerhed om faderens navn, på trods af at dåben er indført i 3 kirkebøger! I den ældste er det Rasmus Farver, i en anden er det ikke opgivet ved dåben, men dog ved konfirmationen, det er tjenestekarl Hans Hansen på Beldringe. I den tredie opgives samme Hans Hansen – som er moderens halvbroder. En sag jeg stadig ser på…..

Moderen ser ud til selv at have været et uægte barn, egentlig Maren Jacobdatter født ca. 1780. Hendes mor igen (Maren Larsdatter) blev gift med Hans Hansen Oxe i 1785.  Grundtvig (den ældre) var præst i Udby, men døde i 1813 – så det er ikke N F S Grundtvig der har døbt den yngre Maren Hansdatter i 1815, men han har givetvis kendt familien.

Mor Maren blev 4 år senere (altså i 1819) gift med Niels Hansen. Han er så stedfader til datter Maren. Maren kaldes derfor i kirkebøger Maren Nielsdatter efter stedfaderen – men der står også at Niels Hansen er stedfader. Forældrene er gift i 45 år, så Maren har haft en opvækst i stabile familiemæssige rammer.

Maren Nielsdatters opvækst er ikke kendt i detaljer. Ved konfirmationen i 1829 i Udby opgives hun til Maren Hansdatter, Skallerup, Kundskab antagelig, Opførsel god.

 

Maren Nielsdatters voksne liv

Maren Nielsdatter bor i meget af sit voksne liv hos moderen og stedfaderen. Stedfaderen Niels Hansen var skovfoged i skoven Stokket, der findes i Udby og Øster Egesborg sogne. Familien bor i Stokket (Lekkende skoledistrikt, Øster Egesborg sogn) i perioden 1836 til 1842, hvorefter de bor i Udby by i hvert fald fra 1845 til 1855.

Maren Nielsdatter fik i perioden 1836 til 1853 i alt 6 børn med 4 forskellige fædre! En højst usædvanlig historie på den tid, og givetvis ikke velset! Familien har nok boet lidt ensomt eller isoleret i skovfoged boligen i Stokket indtil 1845 – men det har måske ikke noget med børnene at gøre.

 

Marens børn:

1. Lars Christian Frederiksen (min tipoldefar) blev født 6. april 1836 i Øster Egesborg sogn. Lars var uægte barn, d.v.s. født udenfor ægteskab. Barnefaderen er opgivet til Ungkarl Christian Frederiksen fra Skallerup, og moderen Maren Nielsdatter, Husmands Niels Hansens steddatter ved Stokket.

Bemærk at patronymet Frederiksen stammer fra et mellemnavn – formentlig ved en fejl, faderen hedder egentlig Christian Frederik Hansen. Forældrene blev aldrig gift med hinanden. Faderen Christian Frederik Hansen bliver gift året efter med Anna Hansdatter, og de bor i Udby, Udby sogn. Hans liv går som de flestes, på nær altså sønnen Lars som resultatet af en førægteskabelig forbindelse. Der er ingen tegn på, at Lars kendte til eller holdt kontakt med faderen.

2. Kirsten Hansdatter, uægte barn, født 1839, og døbt i Øster Egesborg kirke. Moder er husmands Niels Hansens steddatter Maren Rasmusdatter, med udlagt barnefader tømmermand Hans Hansen , arbejdende på Lekkendegård.

3. Hans Olsen, født 1841, uægte barn, og døbt i Øster Egesborg kirke. Moder er pige Maren Nielsdatter i Lekkende, og udlagt barnefader er ungkarl Ole Hansen af Ørslev.

4. Karen Pedersen, født 1844, og døbt i Udby kirke. FT1850 angiver hende som Karen Petersen og FT1855 som Karen Petersdatter. Udlagt barnefader Peder Hansen af Lekkende.

5. Peter Petersen, født 1848 i Udby sogn. Forældrene var ikke gift, men navnene er omhyggeligt beskrevet, og på fødslens tidspunkt var de indskrevet til vielse.

6. Christen Petersen, født 1852 i Udby sogn. Faderen nævnes som indsidder, og hun er hustru i Udby.

 

Endelig bliver hun gift!

Maren Hansdatter bliver gift med denne Peter Hansen, der er født ca. 1820 i Øster Egesborg sogn. Det sker med indskrivning 22.januar 1848 i Udby, og indgåelse 10.December 1848 i Udby kirke. Til højre står den sædvanlige beskrivelse af 3 lysningsdatoer, og så følger en længere udredning : “Da Vielsen på grund af Brudgommens Forrettelse i Kongens Tjeneste ikke kunde finde Sted indenfor 3 Måneders dagen efter Lysning , blev lysning igjen foretaget den 19.Novbr., 26. Novbr, 3. Decbr. 1848.”

Forlovere var Indsidder Hans Hansen af Lekkende, og Skovfoged Niels Hansen af Udbye. Han var ungkarl 25½ år af Ørslev, hun var fruentimmer 33½ år af Udbye. Manden har formentlig deltaget i treårskrigen i Slesvig-Holsten. Det har ikke været noget langt ægteskab. De må jo have kendt hinanden i alt i en 10 års periode, men næppe meget mere. Han er som det fremgår faderen til de tre sidste børn.

I 1850 bor de hos hendes forældre, mand og alle de 5 børn er der. Manden Peter Hansen er inderste, men frværende, indkaldt til krigstjeneste.

 

…og fraskilt!

Maren Hansdatter figurerer som fraskilt ved folketællingen i 1855, hvor hun er 42 år gammel, væverske, og stadig bor sammen med forældrene og de 4 yngste børn. Ved folketællingen 1860 med forældrene, opgives hun som enke (!) og væverske, og nu med 3 hjemmeboende børn.

Den ældste, Lars Christian er der ikke – han er ude at tjene. Hendes moder dør i 1863, og stedfaderen i 1878. Det var meget usædvanligt blandt landbefolkningen på den tid at være fraskilt. Man kan jo selv prøve at gætte på en årsag – monstro Maren’s mandlige bekendtskaber kan have været medvirkende ?

Den fraskilte mand, Peder Hansen, bliver gift igen i 1865. Der står at hans ægteskab med Maren Hansdatter, Udby er fuldstændigt ophævet ved Kgl. Bevilling af 27.Febr. 1861, og han får Kgl. Bevilling til at indgå i nyt ægteskab i 1864.

 For at gøre forvirringen total, bliver han gift med …. fruentimmeret Maren Nielsen af Skallerup, en datter af afdøde indsidder Niels Hansen, Skallerup. Hun er 36 år, altså født 1828 i Udby – men det er noget af et navnesammenfald!

Fruentimmer betyder, at også hun har barn udenfor ægteskab. Ak ja ! Vores Maren Nielsdatters videre færd efter 1860 er ikke kendt i detaljer. Ved folketællingen 1880 er hun enke og væverske, der bor sammen med en anden enke i Udby.

 

Dør på fattighuset i Udby i høj alder:

Maren Hansdatter er død i Fattighuset i Udby den 10.december 1898, 84 år gammel. Det er med sikkerhed hende, der er henvisning til den fraskilte mand og til fødselsdatoen og moderens fulde navn. Hun blev begravet på Udby kirkegård.

Maren må have haft stor livsvilje trods svære kår. Det er lykkes hende at sætte 6 børn i verden, og så vidt vides blev alle voksne. Hun når en høj alder.

Hvordan har mon omgivelserne set på hende? Det kan kun være et gæt, men hun har måske været socialt udstødt, eller i hvert fald en der er blevet set skævt til. Formentlig allerede fra hendes start i livet, hun var jo selv et “uægte barn”…. også selv om moderen blev gift få år senere.

Maren står som Fruentimmer i KB, det er en nedsættende betegnelse for en kvinde som har fået barn udenfor ægteskab. Hun er ikke fundet ude at tjene som de fleste andre af landbefolkningen – måske ville ingen antage hende?

Bjørn / Okt.2016 –