Bisterfeldt

Berendt Friderich Bisterfeldt

Berendt’s oprindelse har jeg ikke den ringeste anelse om. Han træffes som bager i København mellem 1713 og 1757, og må være født o. 1690. Han bliver gift med en Ellen / Bodil Terkelsdatter i Trinitatis 1713 2 og får snart efter 4 sønner1. De hed Terkel, Jokum, Jochum og Jochum!

De bor i Landemærket i 1715, hos skrædder Jacob Hansen i Studiestræde i 1719 og i Studiestræde i 1722.1 Berendt har kone og 3 børn efter København’s brand i 1728,3 men hans bolig er nok brændt, så han må bo hos melhandler Iohan Povelsen i Christen Bernicou’s stræde…. Sikkert hans gode leverandør og måske nære ven, der hjælper ham i nødens stund.

Bisterfeldt bager i København

Navnet Bisterfeldt træffes stort set ikke i Danmark, men det klinger tysk. Det er velsagtens navnet på en lokalitet – byen Bitterfeldt eller Bielefeldt eller Biesterfeldt? Jeg mangler stadig at løse gåden.

Kan det være en bagersvend ”på valsen”, der har slået sig ned i Danmark? Jeg ved end ikke om en bagersvend gik på valsen…. Men bagerne var blandt de mere velstillede håndværkere.

Efter branden fik han vel genopført sit bageri, han træffes i hvert fald også senere som bager. I 1743 bor de et sted i Rosenborgs Kvarter (Matr. 204) hos sønnen bager Jochum Bisterfeldt, og der står en bemærkning om genopbygning efter 1728.

Bodil Terkelsdatter dør før 1749. Den 30.april 1749 blev Bager Berendt Friderich Bisterfeldt viet til Enken Catharina Jensdatter, i hendes hus i Landemærket.9

Han står fejlagtigt som ungkarl, men bliver viet efter Kongebrev (hvilket tyder på han er enkemand), til Bager Frederic Larsens Enke. En bager og en murermester er forlovere.

Husejer og bager

Berendt er 1751 bager i Landemærket, og i 1756 ejer af huset Matr. nr. 122 i Rosenborg kvarter i 1756,4 på hjørnet af Vognmagergade og Landemærket.

Og på Geddes kvarterskort fra 1757 er han angivet til at eje tre huse, Springgade 27, Vognmagergade 122 og Landemærket 113.5 Et blik på kortet afslører at de tre grundstykker hænger sammen.

Trods en del søgen er det aldrig lykkes mig at finde hans død – men der er mange sogne i København. Han er død før 1762, for i skattemandtallet findes husejer i Landemærket, bagerenke Catharina Elisabeth Bisterfeldt med sine to sønner af første ægteskab Lars og Cordt Frederiksen, der har taget tilnavnet Cronschiold. Deres dåb er fundet i 1737 og 1743 i Trinitatis.

Bisterfeldt's ejendomme

Udsnit af Gedde’s kvarterskort med Springgade (Pilestræde i dag), Landemærket og Vognmagergade. Bisterfeldt’s ejendomme er markeret blåt.

En af hans sønner Jochum Levin Bisterfeldt var bager i St.Brøndstræde 6.

Hans familie fik et trist endeligt, vi kan følge dødsfald for begge forældre og 4 børn over perioden 1745 til 1753.6 Han døde selv bare 34 år gammel i 1753. Hvem er så Johan Bisterfeldt, bager i Store Brøndstræde i 1756? Måske sønnen Jochum Levin Bisterfeld? På kortet i 1757 nævnes enker, hvis manden er død, så det er lidt mystisk.

Sønnen Jochum

Min ane Jochum Frederich Berendt – der ikke kaldte sig Bisterfeldt, sikkert for at undgå forveksling med broderen der var bager – blev skræddersvend og senere skræddermester7.

Han var altså håndværker som faderen, men et andet erhverv. Hvorfor det blev skrædder vides ikke, men familien boede jo omkring 1720 hos en skrædderfamilie. Han blev 31. August 1753 viet i Trinitatis kirke til Anna Maria Mou.

Andre Bisterfeld’er

Der er kun få Bisterfeldt‘er i Danmark. Det tyder på at Berendt havde en søster Sophie Bisterfeld, ihvertfald er han forlover da hendes søn Johan Christian Geisler bliver gift i Skt. Petri sogn 23.11.1750. Han er døbt i Skt. Mikkels sogn i Slagelse. I Horsens blev i 1720’erne døbt en Kirsten og en Anne Bisterfeldt, og en Diderich Bisterfeldt blev gift med Mette Pedersdatter i Borbjerg i Ringkøbing Amt i 1691. En Christofer Bisterfeld bor udenfor Østerport i 1645 ved skattemandtallet for Kbh., s.329.8 Det kan jo være, men det behøver ikke være familie. Og i Roskilde havde en Hans Jørgensen Bisterfeldt i 1647 og 1649 to børn til dåb med forskellige mødre. En lensmand Hans Bisterfeld sidder på Elingegård i Odsherred i 1550’erne, og nævnes som embedsmand i Trondhjem i 1535. Måske familie? Som det fremgår mange løse ender, jeg glæder mig til at få set nærmere på.

Kildeliste:

1. Trinitatis sogn 1715, opslag 75, og 1717, opslag 122. Vor Frue sogn, 1719, opslag 199, og 1722, opslag 22.

2. Trinitatis sogn 1713, opslag 286.

3. Se http://www.hist.uib.no/kbh1728/ , om Kjøbenhavns huuse og indvaanere efter branden 1728, s.250.

4. Se http://www.kobenhavnshistorie.dk/bog/matrikel/rosenborg.html

5. Se http://www.kbh1761.dk/index.php/geddes-kvarterkort

6. Se bl.a. Trinitatis KB døde, 1740-1765, opslag 108, 119, 133, 146, 156 og 157.

7. Se bl.a. Skattemandtal 1762.

8. Se http://www.eremit.dk/ebog/kd/6/kd6_220.html under Kjøbenhavns Diplomatarium, VI, s.329

9. Trinitatis, 30.04.1749, KB Viede 1742-1833, opslag 96.

Nov.2011/ Febr. 2106 / Bjørn