Huulegaard

Huulegaard – en kendt københavnsk familie

Med min ane Birgitte Marie Huulegaard har jeg fundet vej ind til københavnske hørkræmmere. Birgitte selv var præstekone, endda to gange – hendes første mand Niels Aarslev døde efter kun 4 års ægteskab. Hun blev snart efter i 1748 gift med præsten i Brønshøj, Peder Lorentz Hersleb.

De blev pudsigt nok viet i hendes brors’ hørkræmmer Peder Huulegaards hus i København, ikke i kirken! Vielsen er registreret i Trinitatis sogn. Hørkræmmer var i ældre tid en betegnelse for en person der fortrinsvis handlede med grovere købmandsvarer så som jern, kul, salt, hør og sild.

En anden bror var hørkræmmer Oluf Huulegaard, som boede i Vestergade i København. Han døde i 1753, og hans enke Anne Margrethe Barup blev gift med hørkræmmer Ole Mandix. Både Ole og hans Anne blev begravet inde i Vor Frue kirke – et tegn på at det var holdne bedsteborgere – kun få fik plads inden i kirken.

Der var også en hørkræmmer Arent Huulegaard, endnu en bror. Birgitte’s forældre er Thomas Olufsen Huulegaard og hustru Arentze Arentsdatter. Hun er født 1716, og fundet i Kirke Eskilstrups kirkebog – forældrene har boet i Stestrup.

Thomas Huulegaard var gårdmand på en gård i Allerslev ved Roskilde. Den hed Hulegård….og der findes i dag en Hulegårdsvej i Lejre. Dette indtil ca 1710, og efter 1715 i Stestrup. Det var ikke en lille fæstegård – hans forældre fik en solid gravsten sat i Allerslev kirke. Hulegårds betydelige jorder blev senere lagt ind under et nydannet gods – Ledreborg! Det er ikke lykkedes mig at finde et billede af Hulegården…..

Der findes livlig korrespondence om slægten her Huulegaard i DIS-DK Ane Forum  hvis nogen er interesseret. Håber at forskning her giver større afklaring om Huulegaard’ernes efterkommere.

Desuden er kommet en udførlig Huulegaard slægtsbeskrivelse som kan læses her, af Jesper Holm

Og så må lige nævnes digteren Johannes Ewald i denne forbindelse – han var stedsøn til førnævnte Peder Huulegaard, og en af de største danske digtere i sin samtid! Hans tekst til kongesangen ”kong Christian stod ved højen Mast” er stadig kendt!

Knap så kendt er hans hyldestdigt til stedfaderen da denne blev viet til Johannes’ mor Maria Wulf.

Og lejligheds digtet da Oluf’s datter Christiane Benedicte blev gift – også med en hørkræmmer.

Johannes blev selv forelsket i Arense Huulegaard, datter af Oluf Huulegaard – men det blev desværre en ulykkelig kærlighed! Den ulykkelige kærlighed er velbeskrevet i litteraturen, se f.eks. denne Ewald biografi.

Gennem de udførlige biografier om Johannes Ewald kan vi få et lille indblik i Huulegaard’ernes liv.

– Bjørn / 11.2011 / rettet 08.2014