Tak

Herfra skal lyde en varm tak til de mange, der har bidraget med oplysninger til dette arbejde.

Jeg har været i kontakt med mange slægtsforskere – mere end 30 – og er altid blevet mødt med stor imødekommenhed, venlighed og villighed til at udveksle oplysninger.

Jeg har valgt at bruge princippet ingen nævnt, ingen glemt…… Har du konkrete forespørgsler kan jeg ofte skabe kontakt videre til andre slægtsforskere, eller deres hjemmesider.

Endelig skal en varm tak lyde til de foreninger og organisationer, der har bidraget til at digitalisere meget at det store kildemateriale.

Vi er meget forvænt i Danmark med muligheder for gratis og nem adgang til ganske mange kilder! I Norge følger man samme principper, mens det f.eks. i Sverige og Tyskland ofte koster et beløb for et abonnement at få oplysninger.

Bemærk venligst det udmærkede http://www.slaegtogdata.dk/forum  hvor man kan efterlyse personer og oplysninger – og for det meste få en stor hjælp af en masse venlige slægtsforskere…. Jeg har fået fantastisk mange gode informationer gennem dette forum.