Forskning om J V Pflüger

Her er vist oplysninger om Johan Volkman Pflüger som ikke er fra den omtalte slægtsbog. Se også det spændende igangværende arbejde Johan Volkmann Pflüger.

Jeg har søgt at kontrollere kilder, der hvor det er muligt at kontrollere faktuelle oplysninger. Oplysninger om vielse, børn og dødsfald kan bekræftes.

 

Mine egne kommentarer

Det er unægtelig en spændende beretning – det synes dog at have været nogle mindre sympatiske soldater, der deserterede fra den Brandenburgske hær. Er det for resten den “Brandenburgske” ? Snarere den preussiske eller Hannover’s, eller dem der måtte passe på Fristad Hamburg? Som det er beskrevet, var de i kavaleriet?

Stednavnet Immerode kan ikke findes i dag. Men Immenrode i Thüringen bare 25 km fra Mühlhausen, som husede et af den danske hærs store hvervekontorer. Man kunne få tanken at han blot hvervede dér – men det er ikke slået efter.

Immenrode er i dag en lille bebyggelse med vel 150 personer. Hjemmesiden www.immenrode.de gælder en anden by 50 km nordligere – en større by med 900 indbyggere! Pas på forvekslinger.

Militære oplysninger har jeg delvis kontrolleret. Han tjente stort set som beskrevet, fratrådte dog et år før, i 1793. Han var som rigtigt skrevet Corporal, ikke underofficer, ved fratrædelsen.

Han opgav at komme fra Immerode i Grevskabet Hohenstein – deraf stedfastsættelsen ovenfor.

Her ses en optegnelse fra den militære stambog:

 J V Pflyger stamblad
 

Udsnit fra militær stambog:

Johan Volkman Pflüger’s data ses i midten. Det opgivne fødested er nøje beskrevet. Øvrige kolonner gælder højde, øjenfarve m.m. I de danske sporadiske militære optegnelser fremgår det ikke, om han har været i tysk militærtjeneste. Det er muligt, men ikke sikkert. Han synes uddannet som væver – som i Danmark hvor fæstebonden ofte også var væver.

Der må vel foreligge en dagbog eller anden nedskrevet beretning fra manden. De to overlevende børn har været 18 og 14 år da faderen døde, og har næppe kunnet skrive. Forældrenes navne ser ud til at være gætteværk ud fra børnenes navne – det lyder sandsynligt, men ses ikke dokumenteret. Datteren Juliane har jeg fundet i Landet sogn på Tåsinge – så slægten er videreført også i dén gren.

Familiens sociale forhold er beskrevet ved omtalen af sønnen Johan Ludvig Flyger : “…. det var en glædesløs barndom i Fattigdom, Bedstefader maatte friste. I 8 aars alderen blev han sat i lære hos en Mand, som blev kaldt Svenskesmeden ; haardhed maatte han prøve; i Skole kom han ikke og han fik aldrig lært at skrive. I stedet for sit navn satte han kun et Mærke, der bestod af et Kors; men at smede lærte han til Gavns. “

Dette stemmer med at datteren Juliane Margrethe Johansdatter ikke findes hjemme ved FT1801 i Svendborg. Hun er tidligt ude at tjene som barnepige i Bagergade i Svendborg – i en alder af bare 11 år.