Hersleb

Hersleb slægten

Hersleb navnet kommer fra en præsteslægt, der i 5 generationer virkede i landsbyen Herslev i trekantsområdet mellem Vejle, Kolding og Fredericia.

Præsterne førte først navnet, da de forlod egnen, for at fortsætte deres virke i Norge. Navnet blev fortysket, som det var skik dengang. Herslev blev til Hersleb .

Herslev kirke i Jylland

Herslev kirke som den ser ud i dag 

Den ældst kendte mand i slægten var broder Jens, der ved reformationen blev præst i Herslev og viet til søster Bodil. Munken og nonnen kunne gifte sig efter reformationens indførelse.

Herefter fulgte søn på søn som præster, først i 5 led i Herslev, og derefter nord for Trondhjem i Norge, bygderne Egge og Stod ved Steinkjer.

I den 7. generation blev Peder Lorentz Hersleb, norsk født, præst i Brønshøj ved København. Han blev nok den mest kendte præst i Brønshøj, ikke mindst fordi han lavede en meget udførlig beskrivelse af sognet og menighedens personer til brug for efterfølgeren.

Brønshøj kirke - hvor Peder Lorentz Hersleb var præst

Hersleb slægten har mange grene med præster, en enkelt biskop Peder Hersleb og mange andre standspersoner.

Der er lavet et imponerende stykke slægtsforskning for at belyse slægten, følg f.eks. nedenstående links: Hersleb af Jan Tuxen.

Hersleb slægten af Simon Ellefsen er nu vistnok på dette link.

Min gren af familien kommer fra netop Peder Lorentz Hersleb – hans børn fulgte ikke præstegerningen, som omtalt her: Hersleb i fire generationer

Bjørn / Nov. 2011