Johanne Gerlach

Johanne Dorothea Gjerlach – et omskifteligt liv i starten af 1800’tallet

Min tiptiptipoldemor Johanne (Maria) Dorothea Gjerlach blev født juni 1785, og døbt i Fredensborg Slotskirke i Nordsjælland. Faderen var soldat i omegnen; han bliver nævnt som musqueter Gerlach. Han hedder egentlig Gottfried Gerlach, og moderen Anne Kirstine Jørgensdatter. Forældrene blev gift 1777 i Garnisons sogn i København.

Gottfried var formentlig tysker, men han var kommet fra landsbyen Lichtfeldt i Vestpreussen, der var polsk. Han er kommet til landet som lejesoldat som så mange andre i denne periode – men jeg har ikke fundet oplysninger om nogen af dem før vielsen. Det var almindeligt at gifte lejesoldater var “frifolk”, det vil sige boede udenfor kasernen og kun gjorde tjeneste en kort tid hvert år. Familien bor i 1787 i Nivå by, forældrene med 3 piger, hvor Johanne er den yngste. Faderen er også gartner.

Ukendt opvækst:

Johanne er ikke fundet ved folketællingen 1801. Hendes to ældre søskende tjener på Nivå Havnegård og i Helsingør – altså i lokalområdet – og forældrene er ikke at finde. Johanne er måske også ude at tjene, stedet er blot ikke fundet. Folketællingen for Frederiksborg Slotssogn i Hillerød er gået tabt, hun og forældrene kan evt. bo der. Forældrene kan måske være døde. Konfirmationer blev sjældent registreret i kirkebøgerne – så det vides ikke hvor eller hvornår døtrene blev konfirmeret.

Der var tider med store omvæltninger, englænderne kom og besatte Nordsjælland og bombarderede København i eftersommeren 1807. Det vides ikke hvordan det påvirkede Johanne, men hun har da sikkert mødt soldaterne. De gik i land i Vedbæk, og gik derfra mod København.

Johanne’s første voksenliv:

Johanne Gjerlach bliver gift med Christian Duikweiter den 25. august 1810, i Hørsholm kirke. De arbejdede begge på Usserød Gamle Værk. Christian Duikweiter var Farversvend / arbejder ved Farveriet. Hendes søster Anna Gerlach er også gift med en dugmagersvend på værket – hvem af søstrene der har fået den anden ind på værket vides ikke.

Johanne og Christian får 3 børn sammen : Wiipchen eller Vibeke ; Anna Maria og Sophie Christine Duikweiter. De har sikkert boet i nogle tilhørende meget beskedne arbejderboliger ved Værket.

Snart gik det skidt for Værket, der måtte afskedige de fleste arbejdere. Det er i forlængelse af statsbankerotten i 1813. Christian blev husmand i omegnen – hans erhverv resten af livet. Johanne Gjerlachsdatter og Christian Duikweiter var kun gift i få år. Christian får en datter i 1818 med en Karen Hansdatter, og samlivet med Johanne var ophævet året før. Efter 3 års separation kunne de få skilsmisse, hvor faderen lidt usædvanligt beholder børnene. På den tid skulle man gennem en tvungen mægling under ledelse af præsten, og med flere mæglingsmænd – men forgæves i dette tilfælde. En del af referatet kan ses her.

mægling

Øjensynlig er Johanne ikke i stand til at forsørge børn – der står beskrevet at hun kan senere få den ældste, Vibeke, hvis hun får midler til det. Johanne kunne ikke skrive – forhandlingsprotokollen er underskrevet “med påholden pen”.

Christian får “Kgl. Bevilling af 21. september 1819 er tilladt at indlade sig i nyt ægteskab.” Dette er datidens vending for en skilsmisse – hvilket var meget usædvanligt.

Johanne’s andet voksenliv:

Johanne Gerlach opholder sig formentlig i København i perioden 1818 til 1830. Ved konfirmationen står de to børn som boende i Hæslerød (som faderen) og den sidste Anna som boende i Auderød. Så de er nok ikke vokset op hos moderen. Der er ikke fundet oplysninger om, at Johanne holder kontakt til sine børn. Dette er også ret usædvanligt!

Hun er formentlig kommet til København allerede i 1818. Det var generelt en periode med økonomisk recession, Danmark kom sig kun langsomt efter statsbankerotten og landbrugskrisen, så det har sikkert været hårde tider. Der er ikke afgangslister ført for Hørsholm, så tidspunktet for hendes flytning til
København kendes ikke. Måske er hun kommet til noget ukendt familie i København.

Johanne Gerlach får 4 børn udenfor ægteskab – de tre første bliver født anonymt på Fødselstiftelsen i København. Alle tre bliver taget med af moderen:

Charlotte Marie, født 5.oktober 1818 – bliver taget med af moderen til Skindergade 142, 2.sal, hvor hun bor til leje hos Contoirbetjent Broch. Faderen er ikke nævnt, men det er i 1821 mormoderen der bor i Hørsholm.

Marthe Kirstine, født 23.oktober 1821  – bliver taget med af moderen til Kokkegade 132, 1.sal hos Schiönnings Enke. Faderen er ikke nævnt.

Christopher Amundsen, født 5.Januar 1825 – bliver også taget med af moderen. Med efternavnet nævnt har vi en formodning om faderen, men denne er ikke nævnt.

Else Kristine Ammundsen bliver i Vor Frue kirke døbt 28.december 1827. Forældrene bliver viet i 1830, men ellers hører vi ikke mere til dette barn. Kan være død tidligt.

Den fraskilte Johanne Dorthea Gerlach bliver gift med Johan Christopher Ammonsen i Vor Frue kirke i København den 23.juli 1830. Han er 37 år og hun er 45 år. Hvorfor de ventede så længe med at blive gift er mig en gåde!

Johanne og Johan bor ved FT 1834, 1840 og 1845 i København, først Borgergade 136 bagstuen, så Bryggerlængen 73, sidehus, stuen, med de tre ovennævnte børn. Siden hen Hjortelængen 158, 2.sal til gaden, med yngste barn og logerende, hvor hun også bor i 1850. Det tyder på meget beskedne kår, hvor han var arbejdsmand. Johan døde i januar 1850, så de har været gift næsten 20 år, og kendt hinanden mindst 25 år.

Johanne’s tredie voksenliv:

Johanne Dorothea Ammonsen f. Gerlach bliver gift igen med Johan Frederik Petersen , Enhjørningegaden 23, den 4. oktober 1850 i Holmens sogn i København. De er begge i enkestand, og bliver begge gift for 3.gang. Hun er enke og bor Værnedamsvejen. Hun er altså 65 år gammel.

Johanne Dorthea Petersen, Enhjørnegaden 23, dør af kolera under kolera-epidemien, der hærgede København i 1853 med næsten 5000 dødsofre. Hun dør den 23.juli 1853, og bliver begravet 2 dage senere fra Holmens kirke, 69 år gammel. Hendes mand overlever og bor sammesteds i 1855.

Hele livet:

Johanne har som det ses levet et omskifteligt liv – måske er der endda flere omvæltninger, der endnu ikke er fundet! Hun vokser op i en soldaterfamilie, arbejder i en af de første danske industri-virksomheder, får 3 børn i første ægteskab – og skilles fra dem; får 4 børn mere, opfostrer dem i 2.ægteskab, bliver enke, for på ny at blive gift i en høj alder.