Morfars mor

Min morfars mor hed Bodil Johanne Jensen. Med hende er vi på det nordlige Falster.

Det er også en beretning om vanskelige familievilkår, men stor succes i livet når man selv vil det!

Min oldemor, Bodil Johanne Jensen blev født 1868 i Nr. Vedby sogn på det nordlige Falster. Forældre var Fruentimmeret Ane Marie Kirstine Jørgensen fra Egelev, og som udlagt barnefader er opgivet “danselærer Ole Jensen fra Langeland”. Min oldemor var født udenfor ægteskab – dermed et “uægte barn” som man noget nedsættende kaldte det. Moderen var 26 år ved Johanne’s fødsel. Forældrene blev aldrig gift.

Den udlagte barnefader var indtil for nyligt kun fundet ved datterens dåb, ikke ved folketællinger eller lignende. Jeg kan ikke finde en faderskabssag. Men jeg har netop fundet en danselærer Ole Jensen i Stoense på Langeland, der er gift og 32 år ældre end moderen! Det må være ham!

Johanne Jensen er fundet ved den første folketælling som 2-årig i 1870, som plejebarn hos Husmand Peder Rasmussen og hustru Karen Marie Jensen. Moderen tjener hos den lokale sognefoged Ludvig Leth og havde tilsyneladende tjent her i over 10 år! Det vides ikke hvor længe Bodil var hos disse plejeforældre. I 1880 bor hun hos enken Bodil Jørgensdatter i Nr. Vedby, mens moderen er tjenestepige hos gårdmand Hans Jørgen Pedersen i samme by.

Bodil Johanne Jensen blev konfirmeret i Nr. Alslev kirke i nabosognet. Hun opholder sig da hos husmand Jens Hansen Boesen i Nr. Vedby, og er vel ude at tjene – moderen lever indtil 1914.

Bodil Johanne Jensen bliver gift med Ole Christian Jensen 1891 i Nr. Alslev sogn. Hun tjente da i Holgershåb og må have været 23 år. Forlovere var D.L. Jørgensen og R. Jensen. Parret slår sig ned i et nyt hus, den nye klokkerbolig ved Gyldenbjerg Kirke, hvor Ole Jensen er den første klokker. De bor her hovedparten af deres voksne liv.

Johanne Jensen bor således hele sit liv i et meget lille geografisk område på Nordfalster – der er kun 6 km fra fødehjemmet. Gyldenbjerg Kirke ligger tæt ved det sted, hvor den gamle Storstrømsbro er forbundet med Falster.

De får tre børn, hvor det første dør som spæd. Alfred Johannes Jensen, født 1894 bliver skolelærer. Desuden min morfar Harald Emanuel Jensen, født 1899.

Parret har startet en Illustreret Familiebibel med familienavne og datoer noteret. Originalen er i familiens eje hos barnebarnet Gerda J. Marcher. Samme kunne huske at Johanne bagte pandekager med hestefedt, når de kom på besøg. Lugt og smag er lidt speciel.

Da børnene var blevet voksne fik de desuden et plejebarn, Lilly Elvira Poulsen, født 1917. Rygterne vil vide, at faderen var i fængsel. Hun havde en søster, og flyttede til Vesterbro, København som voksen. Boede sammen med en mand i modstandsbevægelsen – han blev skudt under krigen ! Hun holdt kontakten med stedbror Harald – kom og lånte penge af og til.

Sønnen Harald byggede et nyt hus til sine forældre engang i 1930’erne, som pensionist bolig. Det kostede vist 6000 kr.

Manden Christian Jensen døde i 1939. Enken Johanne boede hos sønnen Harald’s familie i de sidste år, men døde på Fuglse skole. Johanne Jensen døde i 1942, 74 år gammel. Hun er begravet ved Gyldenbjerg Kirke. På et foto af gravstenen ses navnet Johanne Jensen. Hendes begravelse er registreret både i Fuglse sogn og Nørre Vedby sogn.