Farmors far

Min farmors far hed Karl Adolf Martin Hansen. Med ham er vi i Nordsjælland, startende på landet i Esbønderup og med en vandring ind i en nærliggende provinsby, nemlig Hillerød.

Oldefar Karl Hansen

Karl Adolf Martin Hansen blev født i 1875 i Esbønderup sogn i Nordsjælland. Hans forældre er Indsidder Kristian Hansen og hustru Hanne Kirstine Jensen, 23 år. De bor i Viledamshus. Forældrene var lige blevet gift, få måneder før han blev født – moderen har været højgravid ved vielsen. Hans baggrund er altså landbefolkningen, som typisk for de fleste danskere i sidste halvdel af 1800’tallet. Karls fik en lillebror Jens Peter og en lille søster Marie Sophie .

Familien bliver fundet i FT1880 i samme Vildamshus (Villedamshus, Kildedamshus, Krak 24H7 ) ved Saltrup By. Faderen er arbejdsmand og 12 år ældre end moderen.

Moderen dør tidligt, som kun 32 årig, da Karl er 8 år gammel. Karls datter Karen mener, at faderen sendte de tre børn på børnehjem efter at moderen døde. Det ser i hvert fald ud til at familien går i opløsning efter moderens død. Da Carl blev konfirmeret opholdt han sig hos Graver Peter Marcussen, stadig i Esbønderup. Her står nævnt at faderen er arbejdsmand, og stadig bor i Villedamshus. Karl er året efter i 1890 tjenestedreng på en gård i Øverup hos Hans Petersen og Pauline Marie Petersen.

Han får utjenstedygtighedspas i 1896 – bliver altså kasseret på session – grunden står ikke anført. Han er registreret i Esbønderup, så han har sikkert boet her indtil 1896.

Karls ungdom kendes ikke i detaljer. Familien må være splittet, og han må have haft det hårdt formentlig uden støtte fra faderen, men det er kun en formodning. Hvor han er mellem 1896 og 1905 ved jeg ikke.

Hans datter Karen huskede, at han var fodermester på Holmegård ved Hillerød og derefter kusk det meste af livet.

Som 30-årig bliver Karl gift med Jensine Oline Jensen, i Frederiksborg Slotskirke i Hillerød. Hans bror og hendes far var forlovere. Han boede Hjortholm i Hillerød, og hun boede Hansensvej 20 i Hillerød.

De får 4 børn sammen: Verner Hansen født 1906; Aksel 2 år senere; min farmor Karen Elisabeth født i 1909, og endelig Hagny Hansen, født 1912, alle i Hillerød. Alle fire børn blev voksne.

Carl Hansen var kusk det meste af voksenlivet. Vognmandskusk i 1906. Derefter kusk hos Zenius Jensen, grossist i mel, margarine og petroleum. Dette er måske det samme som Petroleumskompagniet på Jernbanegade i Hillerød.

Han havde rødblond hår og brune øjne ligesom sin datter Karen.

Familien boede forskellige steder i Hillerød. Ved FT1916 ejede han huset Jespervej Matr. 56f (hus nr. ikke oplyst), hvor familien boede. Han var kusk hos Zenius Jensen og tjente 1000 kr/år og betalte 5,20 kr i kommuneskat (det var tider!).

Karl Hansen døde lige før sin 51 års fødselsdag i 1926. Dødsårsagen er tarmkræft som han har haft i tre år. Han blev begravet på Hillerød Kirkegård. Hans kone overlever ham i nogle år.