Mormors mor

Min mormors mor hed Anna Margrethe Johansen. Med hende er vi først i en typisk landfamilie på det sydligste Sjælland, og følger sidenhen vandring fra land til by, men stadig med de dybe rødder…. Hun er også den eneste oldemor, jeg kan huske.

Anna Margrete Johansen blev født 1878 i landsbyen Kalvehave på Sydsjælland. Hendes forældre var indsidder Anders Johansen og hustru Bolette Nielsen. Hun var den næstyngste af en søskendeflok på 7 levende og 2 døde børn.

Anna’s opvækst ved jeg ikke meget om. Hun blev konfirmeret 1892.

Anna Margrete Johansen har boet flere steder i det allersydligste Sjælland – faktisk i samme sogn.

I sine unge dage gik Anna med telegrammer fra Kalvehave Station ind til Vordingborg. Det må betyde at hun har gået ud med telegrammer på denne strækning. Der er 17 km mellem byerne, så der må være gået en hel del. Det har formentlig været i 1890’erne, før telefonen vandt indpas, og før cykler blev udbredt.

Anna Margrethe Johansen

Anna blev gift 1898 i Kalvehave med Anders Frederiksen. De fik sammen ialt 8 børn, der senere er blevet til en efterslægt på mere end 100 personer.

Børnene er Edvard fra 1899, min mormor Agnes  1901, Ida (der døde som barn), Aage fra 1907, Ida fra 1909, Adolph (der døde ung) 1935, Dina fra 1916, og endelig Otto fra 1919.

Anna fik ialt 19 børnebørn. Sønnen Edvard udvandrede sammen med en onkel Hans til Amerika som ung (i 1923).

Der findes et par billeder af Anna. Det ene viser familien foran huset i Langebæk o.1908 med mand og 4 børn, også Ida, der døde som lille, samt hans svigerforældre. Det er et højt bygget stråtækt hus, og Anders står i jakke med hat på og holder stolt hesten, der også skulle med på billedet. Det har åbenbart taget tid at tage billedet, for Aage der er på sin mors arm, har bevæget sig og er sløret. En cykel står halvt i skjul bagved hesten. Huset findes endnu, omend stærkt ombygget og renoveret. Det er registreret som været bygget i 1853, og er et bindingsværkshus, omend det var helt hvidkalket på billedet.

Annas forældre døde i 1912 og 1915, faderen først. De var aftægtsfolk, og har måske boet hos Anna og hendes familie? Der nævnes i flæng Viemose Skov og Viemose Overdrev….

Manden, Anders Frederiksen døde engang i 1930’erne, da Anna var midt i 50’erne. Anna overlevede ham i mange år – hun døde i 1971. Anna flyttede til Københavns området, hvor mange af børnene boede. Først boede hun ganske kort tid på Mosesvinget i Brønshøj, før hun flyttede til Lejrevej 17, også i Brønshøj. Årstal kendes jeg ikke.

Et par billeder fra ca. 1957 og ca. 1970 haves.

Hun nåede at holde sin 90 års fødselsdag i 1968 for familien. Der er bl.a. en lejlighedssang fra dagen. Det fortælles, at hun regnede med 1 øl pr. mand til festen – deltagerne tog så selv ekstra forsyninger med….

Anna Frederiksen døde den 6. november 1971, på et plejehjem i Valby – Ålholm Plejehjem, Maribovej 41. Hun blev begravet fra Kalvehave Kirke, hvor hun var født. Af skiftet fremgår kun kontanter – løsøre er sat til 0, formentlig fordi hun var på plejehjem og tingene i forvejen var delt ud til børnene. Sønnen Edvard i USA gav afkald på sin arv.

Gravstenen er fælles for “Anders og Anna Frederiksen” og findes (sept. 2000) stadig på Kalvehave Kirkegård. Anna ville begraves så hun kunne “se ud på fjorden og broen til Møn.”