Landsbysmedens forslægt

Hvad en landsbysmed gemmer i sin forslægt….

Landsbysmeden Niels Florentsen

Jeg har en tip-tip-tip-oldefar, der var landsbysmed.  Ude på landet på det nordlige Falster, i Nørre Vedby, ikke just en stor landsby. Det var i sidste halvdel af 1700-tallet at Niels Florentsen var smed. Han var gift 3 gange og fik en masse børn, men det var ikke så usædvanligt. Jeg har længe undret mig over at jeg ikke kunne finde hans forældre – med det usædvanlige efternavn. Jeg havde kun søgt på Falster, og deri lå min fejl.

En pudsig gammel fremstilling af landsbysmedens erhverv kan findes her: Landsbysmeden

En venlig slægtsforsker fandt så et spor til Sakskøbing på Lolland via bæreren og en fadder til dåben af hans søn Florens i 1762 (Nr.Vedby KB 1700-96, opslag 92). Han var så blevet viet til sin hustru Susanne året før i Sakskøbing, men med angivelse af at han var smed i Vedby.  Hvornår han er kommet til Nr. Vedby, har jeg ingen anelse om.

Forældrene

Niels Florentsen viste sig at være døbt i Sakskøbing i 1736 (opslag 8 i KB 1735-54). Hans forældre var Florents Eilersen og hustru Gundel Nielsdatter Krog. Fader Florents var snedker, men døde da Niels var 14 år eller så, i 1750. Hans enke Gundel giftede sig igen et års tid efter med en tobaksspinder Just Justesen. Hun blev så enke igen i 1763. Gundel var formentlig datter af en slagter, møller og øltapper, Niels Jensen Krog og hans kone Mette Hansdatter Bert – vi er så langt tilbage at der ikke er bevaret kirkebøger i Sakskøbing. Landsbysmeden kommer altså fra håndværker kredse i en dansk provinsby.

Gundel findes ved FT1787 som enke på Søndergade 11 i Sakskøbing, og hendes datter Mette Florentz bor i nabohuset.

Længere tilbage – en interessant forslægt

Længere tilbage har jeg primært oplysninger fra sekundære kilder. De er ikke alle bekræftet med sikkerhed fra min side. Ikke at jeg har grund til at betvivle oplysningerne, men de er ikke alle slået efter og bekræftet.

Florents Eilersen’s far var Eiler Floris. Han synes at have været Premier Lieutenant i Flåden, men står dog ikke i lister over danske flådeofficerer – det gør hans bror Carsten Floris derimod. Eiler blev døbt 1666 i Holmens kirke, og han ejede ejendomme i Nyborg (Torvet 5 og 7) omkring 1693 til 1700. Han blev viet til en købmandsenke, og fik hurtigt 5 børn før hun døde i år 1700. Han synes at have solgt ejendommene, og måske er han flyttet til Sakskøbing herefter? Eiler Floris blev gift med Anna Nielsdatter (Vandel), sikkert omkring 1691 og nok i Nyborg. 3 af de 5 børn er fundet som voksne i Sakskøbing.

Eiler Floris’ forældre var søhelten Floris Carstensen og Cathrine Eilersdatter. Floris var sikkert ganske kendt i sin samtid, bl.a. for sin indsats i Slaget Ved Køge Bugt 1677. Han havde her kommandoen over linieskibet ”Tre Løver” , der bordede og erobrede det svenske skib ”Mars”. Floris var Schoutbynacht og senere
eskadrechef i flåden, d.v.s. et embede der vel i dag svarer til viceadmiral. Han døde tidligt, før han fyldte 36 år, i en træfning med svenskere ved Stralssund i oktober 1677. Hans stand fremgår af, at han blev begravet INDE i Holmens kirke.

Hans enke blev gift igen med en islandsk købmand, Johan Friis. Måske derfor sønnen Eiler kom i købmandskredse i en købstad?

Marts 2013/Rev. 09.2014/Bearfields.