Westermann

Slægten Westermann i Nordsjælland

Min kones slægt omfatter også personer med navnet Westermann. Det er formentlig af tysk oprindelse, om end oprindelsen ikke er bevist.

Der er flere Westermann slægter i landet, der synes at være en linie kommet fra Sverige til Amager sidst i 1700-tallet. En anden linie træffes i København fra o. 1800. En tredie linie kan ses på Ræbild – Mejbritt’s familie. Der er en mulig forbindelse til en Westermann slægt man kan finde her på Stegemüllers slægtshistorie hjemmeside. I familien er nævnt en afstamning fra en tysk kaptain Westermann, der kom til Danmark. Den historie kan foreløbig ikke dokumenteres.

Oprindelsen af Westermann i min kones slægt er gennem Niels Westermann, født 1837 i Blovstrød. Moderen er den ugifte Anne Cathrine Nielsdatter, og i hendes familie forekommer navnet ikke. Vi hører meget gerne nærmere om hvem faderen er! Det er udeladt i kirkebogen!

Niels Westermann fik mindst 7 børn i Birkerød, Brønshøj og Kgs. Lyngby:

Marie Kathrine Westermann, døbt 6.februar 1859,

Ole Peter Westermann, døbt 13.oktober 1861 i Birkerød,

Peter Westermann, døbt 27 sept. 1863 i Birkerød,

Dorthea Westermann døbt 11.juni 1865 i Birkerød.

Johanne Christine Westermann, døbt 17.10.1869 i Brønshøj sogn.

Christian Herman Westermann, døbt 18.06.1871 i Kongens Lyngby.

Niels Theodor Westermann, døbt 17.11.1872 i Kongens Lyngby.

Datteren Dorthea Westermann blev gift med Jørgen Peter Hansen og fik 8 børn:

Hans Theodor Westerman, født 27.01.1890.

Ellen Westerman, født 24.12.1891.

Poul Georg Westerman, født 22.03.1893.

Martha Marie Westermann, født 26.05.1896.

Henry Westerman, født 03.03.1900.

Lydia Westerman, født 08.12.1902.

Ketty Elise Westerman, født 10.09.1905.

Helge Georg Westerman, født 03.05.1907.

Familien slog sig ned på Saunte Overdrev i Hornbæk sogn, på Nordkysten af Sjælland. Alle disse børn hed oprindelig Hansen ligesom Dortheas ægtemand Jørgen Peter Hansen, men med den nye navnelov i 1904 kunne de få moderens pigenavn Westermann, hvilket blev bevilget 11.03.1911.

Mange af disse børn etablerede sammen med forældrene og tilgifte adskillige gartnerier, blomster- og grønthandlerforretninger i omegnen. En del af familien har boet i Holmene (i dag en del af Holmenevej).

J P Westermanns gartneri i Saunte var starten, senere overtog sønnen Henry det. Sideløbende lavede sønnen Hans sit eget gartneri på Bobakken, og siden Poul en grønthandel, samt Henrys søn Børge en blomsterforretning. Lydia hjalp til i en periode hos Hans og dennes kone Josefine. Josefine førte Westermann gartneriet videre efter manden Hans W.’s død. Vi hører gerne fra efterkommere af alle disse Westermann’ere ….

Et lille billedgalleri kan findes her : West fotos.

– Bjørn / Febr. 2011