Tolversen

Tolversen slægten fra Hornsherred

Tolversen er et pudsigt og sjældent patronym fra Hornsherred området.

Tolver Nielsen f.o. 1706, nok i Krogstrup, fik 5 børn med efterslægt, og pudsigt nok er der i dag én slægtsforsker i hver af disse 5 grene af slægten! Tolversen er et pudsigt og sjældent patronym – i dette tilfælde fra Hornsherred området.

Betydning af navnet er ukendt, måske relateret til tallet 12 – vi har dog ikke kunnet finde en nr. 12 i en børneflok som blev kaldt Tolver. Det kunne måske være afledt af tolder eller tollert – altså en stillingsbetegnelse eller en uniformsknap. Det er tilsyneladende ikke et lokalitetsnavn – der er ikke fundet en lokalitet i området med stammen tol- eller tolv-.

Udover Horns Herred er der på FamilySearch ganske få forekomster i Sverige, Norge og Slesvig-Holsten af navnet. Der synes i dag at være ca. 20 Tolver eller Tolversen i Danmark. Stort set alle kan føres tilbage til vores familie i Hornsherred.

Tolver Nielsen og hans børn

Tolver Nielsen blev født omkring 1706, måske i Krogstrup i Hornsherred. Der er lakuner i kirkebogen, så hans dåb er ikke registreret. Han er formentlig døbt i Krogstrup kirke , da hans forældre boede i Dalby. Han blev gift med en Bodil Mortensdatter født 1707 i Dalby. Bodil bliver herefter konsekvent kaldt Bodil Tolvers’ i betydningen Tolvers-kone.

Der er pudsigt nok en Kirsten Tolvers’ i Krogstrup sogn. Hun har haft en høj status, for hun bar næsten halvdelen af børnene i sognet til dåbs i en lang periode midt i 1700-tallet. Kirsten dør i 1763 som 100 år pånær 11 uger. Her er det Tolvers’ i betydningen Tolvers’ mor, for det er Kirsten Andersdatter. Tolver og Bodil fik 7 børn, hvor de to døde som små. Tilbage er

Niels Folversen, 1737 -1787. Blev gårdmand i Ordrup. 2 børn.

Inger Folversdatter, 1739 -1814. Gårdmandskone i Krogstrup. 2 børn.

Morten Folversen, 1740 – 1792. Boede i Krogstrup og Ordrup. 5 børn.

Karen Folversdatter, 1742 – efter 1801. Gårdmandskone i Venslev. 6 børn.

Sidsel Tolversdatter, 1748 – 1827. Gårdmandskone i Ordrup og siden Kyndby. 2 børn. Det er min ane!

Og der er så efterslægt efter alle disse fem personer. Det kan jeg sige med sikkerhed, for der er pudsigt nok én slægtsforsker i hver sin gren!

Links

Ole Kongshammer’s arbejde kan ses her http://kongshammer.dk/Ole/  .

Hans Chr. Baagøe’s arbejde her: http://hcbaagoe.dk/slaegt2/

Og mere ..… her er John’s arbejde  http://tng.johnoglis.dk/

De øvrige har ikke mig bekendt offentliggjort noget arbejde.

Tolver Nielsen døde før 1787, men hans begravelse er ikke fundet. Han er registreret i Oeder’s efterretninger i 1771. Bodil Tolvers’ døde i 1782.

/ Bjørn Febr.2011/ Febr.2016