Færgeforliset

Opdateret version!

Jens Tygesøn – færgeforliset i 1761

Min tip4-oldefar Jens Tygesøn boede hele sit liv i Hornsherred, halvøen der stikker op mellem Roskilde Fjord og Isefjorden. Han er født omkring 1710 og boede i Kyndby hele sit voksne liv, var gårdmand, blev gift og fik i hvert fald sønnen Niels Jensen. Alt sammen meget almindeligt, ja næsten forudsigeligt.

Hans død er dog meget overraskende! Gårdmand Jens Tÿgesøn blev begravet den 2. juni 1761 i Kyndby. Der står at han “som var en iblandt dem der drukned paa fergen”, se indskriften nedenfor (opslag 91). Andet står der ikke om dén sag. Der er ikke andre i sognet, der er begravet samtidig.

Hvad er dette dog for et forlis?

Kyndby kirkebog 1761: d. 2 Junij, Gaardmand Jens Tÿgesen begravet, som var een iblant dem som drukned paa fergen.

Her er uddrag af Kyndby sogns kirkebog, døde år 1761. den 5. og 6.linie omhandler Jens Tygesens død.

Hvem druknede ?

I andre sogne i Horns Herred er der også dødsfald :

  • Krogstrup sogn, “Søren Væver i Dalby begraven 52 aar gl. omkom tillige med flere paa prammen ved Friderikssund.” (Datoen fremgår ikke klart, men dato er 1.marts, Dom. Læt., for næste begravedelse. Opslag 98). Skiftet efter Søren Nielsen Væver var 26.juni 1761.
  • Dråby sogn, “Dom.8.Trinit. Hans Andersen af Kohave som d. 9.Jan. druknede ved Færgen og bl. først fundet d. 28.Junii begraven.” (opslag 118)
  • Selsø sogn har én, der er svær at læse, xx Maii 9 Dom. p.Trin. begraven… Nielsen af (S)Ynderbye 30 år gammel, bland druknede .. Frideriksund fergeskib” (opslag 59)
  • Skuldelev sogn, og halvvejs ulæselig: …1. Søndag efter Paasken (29.Marts) blev begraven Niels Larsen Smed af Onsved 36 Aar gammel, druknede ved Fridricksunds Færgen, en meget skikkelig Mand” (opslag 74). Der var allerede skiftet efter ham den 28. Januar 1761, hvor der står …”efter afgangen Niels Larsen Smed som wed ulÿkkelig hændelse er omkommet og Druknet…..”!
  • Der er ingen fundet i Skibby og Gerlev sogne.
  • Der kan være andre – det var på dén tid ikke almindeligt at præsten indførte dødsårsag! Alene det at 5 præster indførte dødsårsagen, skal vel tages som udtryk for at det har været en markant begivenhed i lokalområdet.

Forliset

Det synes altså at have været et større forlis med mindst 5 døde, åbenbart på færgen eller prammen over til det nuværende Frederikssund. Der har nok været marked i staden (der endnu ikke var købstad, men en satellit til Slangerup), og omegnens bønder er så taget til staden for at købe og sælge varer.

Man kan undre sig lidt over at en pram kan forlise på fjorden omkring 1.juni, altså om sommeren. At flere personer drukner er måske ikke så mærkeligt – det var nok de færreste der kunne svømme.

Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål: Var prammen overlæsset og derfor kæntret? Var det kun mænd der omkom? Blev det omtalt i samtiden? Skulle Kyndby’s bønder handle i Frederikssund, ikke i Roskilde?

Fra Frederikssunds kirkebog No.5: 2den Pindstedag (11. maj) blev Knud Færgekarl begravet, som for 16 Uger siden tillige med 7 andre sognes Mennesker i en stor Storm druknede i Færge=løbet.

Her er uddrag af Frederikssund sogns kirkebog, for døde år 1761, opslag 162.

Frederikssunds kirkebog bringer en del af svarene: 2.pinsedag blev Knud Færgekarl begravet, som for 16 uger siden tillige med 7 andre Mennesker i en stor storm druknede i færgeløbet. Færgen forliste åbenbart allerede i Januar 1761 under en stor Storm. Under en vinterstorm kan det ikke undre, at 8 personer druknede, selv på ret lavt vand tæt på land.

Det særlig tragiske er så, at ligene åbenbart først er fundet efter adskillige måneder, så lokalsamfundet er blevet mindet om ulykken igennem mange måneder, helt hen til 28.juni !

Færgen

Færgen ved Frederikssund var en af mange færgesteder, omtalt f.eks. her , hvor der allerede var bygget en anlægsbro et stykke ud i fjorden. Den blev kaldt Sundby Ferij, med færgegården på Hornsherred side – d.v.s vi må formode at det især var folk fra Horns-Herred der havde brug for færgen. Den er startet i 1500-tallet og varet ved til 1868, hvor der blev etableret bro forbindelse.

Det var formentlig allerede en kabeltrukket pram omkring 1761, med plads til 7 bøndervogne….

Jeg kan endda se der har været endnu et forlis af færgen, den 7. februar 1808.

– Nov.2008 / Rev. Aug.2010