Kierulff

Slægtsnavne – Kierulff og Vallentin

Min kære hustru hedder Vallentin Kierulff som mellem- og efternavn. Det samme gjorde min svigerfar, der til daglig blot kaldte sig Mogens Kierulff.

Han gjorde aldrig det store væsen ud af sine tilnavne, måske fordi han var adopteret til dem. Han var født som søn af den ugifte Klara Elvira Jerling i 1925, og blev adopteret af et ægtepar i Hillerød: Kørelærer Johan Valentin Kjerulff og hustru Adeline Kristine Christensen. Johan havde været landmand og inspektør og havde to ældre børn fra et tidligere ægteskab. Mogens nævnte aldrig sine adoptivforældre, faderen døde da Mogens var bare 9 år, og moderen omkring hans konfirmationsalder. Mogens var muligvis allerede flyttet hjemmefra, da han blev konfirmeret – eller hjemmet måske gået i opløsning. Moderen døde et halvt år senere. 

Mogens kom ud og tjene på det lokale mejeri i Hillerød, og blev senere sælger – et erhverv han praktiserede resten af livet. Han tog selv kontakt til sin biologiske mor omkring 1953, og de holdt kontakten lige til hendes død i 2001. Mogens’ biologiske far fik vi derimod aldrig kendskab til.

Mogens Kierulff

 

Oprindelsen til navnene

Tilbage til slægtsnavne: Hvad er dog oprindelsen af navnene Valentin og Kierulff?

Johan Vallentin Kjærulff var født 1879 i Flinterup sogn, Sorø Amt, som søn af proprietær Frits Christian Kjerulff og hustru Anna Margrethe født Vallentin. Tager vi Vallentin grenen først, var hendes far Jens Vallentin(sen), hvis far var Valentin Jensen, og dennes morfar hed Jens Wallentinsen, og familien levede i småbyer som  Skelby, Gunderslev og Fuglebjerg på Midtsjælland. Den ældste Jens Wallentinsen er født omkring 1720, og mon ikke hans far har heddet Vallentin?  Alt tyder på oprindelsen findes blandt almue befolkningen på Midtsjælland.

Anderledes med Kierulff navnet, her er vi tilbage i en stor familie, oprindelig adelig, med mange forgreninger. Der er lavet mange slægtshistoriske udredninger  – blandt andet har Anders Kjærulff Knudsen i 2006 lavet en sammenfatning på over 500 sider kaldet ”Kjærulffske studier” . Her kan man omkring side 267 finde grenen af købmænd i Slagelse, der fører frem til Mogens Kierulff…  Frits’ far var Jens Christian Kierulff, og dennes far Peter Arendt Kiærulff , begge født i Slagelse.

En anden gren af Slagelse-Kjærulff’erne omfattede i øvrigt Direktør i Kampsax gruppen Mogens Kjerulff , der var stort set samtidig med ”vores” Mogens. Den første Mogens tog initiativ til store slægtsmøder i Kierulff slægten, se f.eks. denne side .

Således kan begge markante tilnavne føres 8 – 9 generationer tilbage i tiden.  Biologisk slægt til min hustru er det dog ikke, grundet adoptionen i 1925.

– Bjørn/Febr. 2012